Casos d'èxit

Desenvolupament de solucions en el núvol

Coneix el nostre treball

Cas d'èxit de desenvolupament en el núvol en AXA Assistance
Desenvolupament de solucions en el núvol
Nom del projecte AXA Assistance
Resum

AXA Assistance és una empresa líder en el sector de la multiassistència que porta operant en el mercat espanyol des de fa més de 50 anys a través d'una assegurança d'assistència en viatges amb xarxa mèdica pròpia a nivell internacional.

La companyia va apostar per Softeng per al desenvolupament d'una aplicació que els permetés millorar el suport als seus clients i gestionar d'una manera eficaç les seves pòlisses. Així mateix, necessitava assegurar la disponibilitat d'aquesta pel que ha apostat per allotjar l'aplicació en Azure beneficiant de l'estalvi de costos, flexibilitat i seguretat implícita en la plataforma cloud de Microsoft, sense requerir d'inversió.

Punts clau

AXA Assistance realitza milers de tràmits al dia i les eines que utilitzaven els tramitadors per gestionar les operacions d'emergència en viatges estaven disseminades entre diferents orígens de dades i documents pel que requerien d'una aplicació capaç de centralitzar la informació oferint als seus serveis eficiència i augmentant la productivitat dels seus empleats.

L'aplicació d'Axa allotjada en el núvol d'Azure va oferir a la companyia l'estabilitat i flexibilitat que necessitaven assegurant la disponibilitat en tot moment.

Tornar ...