9/3/2015
Proquimia aposta per Office 365 i Softeng
Proquimia apuesta por Office 365 y Softeng

Proquimia és una prestigiosa multinacional dedicada a la fabricació ia la comercialització d'especialitats químiques que centra la seva activitat en el sector de la higiene i dels tractaments químics industrials.

La necessitat d'oferir als seus usuaris una solució amb més prestacions i reduir costos tant a nivell d'Infraestructura com de gestió d'IT, va portar a la companyia a confiar a Softeng la migració progressiva dels seus aplicacions Lotus a la plataforma Office 365.

A la primera fase del projecte es va dur a terme la migració del seu correu Lotus a Exchange online, solució que ja està operativa i amb la qual la companyia ha obtingut nombrosos beneficis.

Beneficis de la solució per Proquimia
Amb l'Exchange Online la companyia té el control i la flexibilitat que necessitaven ampliant la capacitat de les bústies dels seus 300 usuaris i obtenint una solució senzilla i un accés més segur a correu electrònic, calendari, contactes i tasques a través de pc s, la web i dispositius mòbils.

Gràcies a la migració de bústies escalonada i per etapes oferta per Softeng, es va poder realitzar el canvi final del servei de manera suau i sense interrupcions, reduint al mínim l'impacte en l'usuari final.


tornar ...
 
FacebookTwitterLinkedInWhatsapp

Sobre Softeng

Softeng és una consultoria i enginyeria de programari té com a missió ajudar les empreses a incrementar el seu avantatge competitiu optimitzant els seus sistemes, millorant la seva productivitat i impulsant la innovació.

Per aconseguir-ho, acompanya als seus clients amb seguretat en la seva transformació digital, movent els seus sistemes clàssics a Microsoft 365 i Azure optimitzant, modernitzant el seu lloc de treball per millorar la productivitat i protegint les seves empreses davant fugues de dades i ciberamenaces, amb innovació.

On som?

Barcelona (Central)
Pau Clarís, 162-164, 2a planta
08037 Barcelona (Espanya)
+34 93 237 59 11

veure mapa

Madrid
Av del Doctor Arce, 14
28002 Madrid (Espanya)
+34 91 761 02 80

veure mapa

Logo PortalBuilder

Copyright © 2020 SOFTENG.