empresa

Metodologia per a projectes d'enginyeria de sistemes

Coneix-nos

Auditoria inicial

Previ a qualsevol intervenció es realitza diverses visites d'un enginyer per dur a terme una anàlisi sobre la infraestructura. La dita documentació, constituirà un actiu molt important per al client.

Proposta de solució

Un cop obtinguda la informació tècnica mitjançant l'auditoria inicial, SOFTENG elabora una proposta adaptada a les necessitats de cada client, proposant, en aquells casos que sigui possible, les diferents alternatives existents.

Aquesta proposta conté una descripció detallada de les diverses solucions, els costos derivats de la seva implementació així com el calendari de desplegament de la solució.

Implementació de la solució

Acceptada la proposta, els nostres enginyers s'encarreguen de la implementació de la solució. Cadascun dels processos és realitzat per un enginyer especialista.

En cas de migracions de sistemes existents, estudiem la millor manera de distribuir l'ordre d'execució dels processos garantint així una "transició suau".

Serveis gestionats Un cop implementada la solució el sistema passa a ser supervisat, segons el tipus de servei contractat. Visites setmanals, telemanteniment, sistemes d'avís desatesos. SOFTENG l'oferirà el servició o conjunt de serveis que requereixi la mida i la criticitat de la seva infraestructura, podent garantir temps de resposta molt baixos.

FacebookTwitterLinkedInWhatsapp

Logo de Softeng Portal Builder

Consultoria i Enginyeria de programari: Et movem al núvol amb Office 365 i Azure, implantem SharePoint Online i desenvolupem la teva software a mida en el núvol

Política de protecció de dades    Avís legal Copyright © 2018 SOFTENG.

Tots els drets reservats | Pau Clarís, 162-164, 2a planta - 08037 Barcelona | Av. Del Doctor Arce, 14 - 28002 Madrid | ESPANYA