Procés i Rols de Scrum

The internet development company

Coneix-nos

El procés

El desenvolupament es realitza de forma iterativa i incremental. Cada iteració, anomenada Sprint, té una durada preestablerta d'entre 2 i 4 setmanes, obtenint com a resultat una versió del programari amb noves prestacions punt per a ser usades. A cada nou Sprint, es va ajustant la funcionalitat ja construïda i s'afegeixen noves prestacions prioritzant sempre les que aportin major valor de negoci.

Scrum - SOFTENG.jpg

 • Product backlog: Conjunt de requisits demonina històries descrits en un llenguatge no tècnic i prioritzats per valor de negoci, o el que és el mateix, per retorn d'inversió considerant el seu benefici i cost. Els requisits i prioritats es revisen i s'ajusten durant el curs del projecte a intervals regulars.
 • Sprint Planning: Reunió durant la qual el Product Owner presenta les històries del backlog per ordre de prioritat. L'equip determina la quantitat d'històries que pot comprometre a completar en aquest esprint, per en una segona part de la reunió, decidir i organitzar com ho aconseguirà.
 • Esprint: Iteració de durada prefixada durant la qual l'equip treballa per convertir les històries del Product backlog a les quals s'ha compromès, en una nova versió del programari totalment operatiu.
 • Sprint backlog: Llista de les tasques necessàries per dur a terme les històries del esprint.
 • Daily esprint meeting: Reunió diària de com a màxim 15 min. en què l'equip es sincronitza per treballar de forma coordinada. Cada membre comenta que va fer el dia anterior, que farà avui i si hi ha impediments.
 • Demo i retrospectiva: Reunió que té lloc al final de l'esprint i en la qual l'equip presenta les històries aconseguides mitjançant una demostració del producte. Posteriorment, en la retrospectiva, l'equip analitza què es va fer bé, quins processos serien millorables i discuteix sobre com perfeccionar-los.

  Rols

  En Scrum, l'equip es focalitza a construir programari de qualitat. La gestió d'un projecte Scrum es centra en definir quines són les característiques que ha de tenir el producte a construir (què construir, què no i en quin ordre) i en vèncer qualsevol obstacle que pogués entorpir la tasca de l'equip de desenvolupament.

  L'equip Scrum està format pels següents rols:

  • Scrum màster: Persona que lidera l'equip guiant-lo perquè compleixi les regles i processos de la metodologia. Gestiona la reducció d'impediments del projecte i treballa amb el Product Owner per maximitzar el ROI.
  • Product owner (PO): Representant de lso accionistes i clients que utilitzen el programari. Es focalitza en la part de negoci i el és responsable del ROI del projecte (lliurar un valor superior als diners invertit). Trasllada la visió del projecte a l'equip, formalitza les prestacions en històries a incorporar en el Product backlog i les reprioriza de forma regular.
  • Team: Grup de professionals amb els coneixements tècnics necessaris i que desenvolupen el projecte de manera conjunta duent a terme les històries a les quals es comprometen a l'inici de cada esprint.
  scrumRoles.png

   

       
  Copyright © 2021 SOFTENG :: Política de protecció de dades :: Avís legal