Casos d'èxit

Migració d'aplicacions a Azure

Coneix els casos d'èxit d'Azure en els nostres clients

Cas d'èxit d'Azure ZAL

ZAL
Les solucions d'infraestructura com a servei a través de màquines virtuals en el núvol, ofereixen a ZAL una gran flexibilitat per augmentar o disminuir la capacitat d'aquestes, segons sigui necessari, en alta disponibilitat i amb total seguretat.
http://www.zal.es

Cas d'èxit de Azure Tècnics G3

Tècnics G3
Microsoft Azure i Softeng Portal Builder, proporcionen a Tècnic G3 la flexibilitat i escalabilitat que necessita per respondre davant pics d'activitat variables i / o impredictibles, amb Azure l'empresa disposa de màquines virtuals en el núvol que poden créixer o decréixer en nombre i capacitat, segons necessiti en cada moment.
http://www.tecnics-g3.com

Cas d'èxit d'Azure Nodor

Nodor
Les prestacions de la plataforma Softeng Portal Builder, que funciona en Microsoft Azure, ofereix a l'empresa la possibilitat de treballar amb la millor tecnologia amb seguretat i escalabilitat per créixer, així com un ràpid retorn de la inversió.
http://www.nodor.es

Cas d'èxit d'Azure CTSC

CTSC
Microsoft Azure ha proporcionat al Consorci del Transport Sanitari de Catalunya, una infraestructura en el núvol a petició, que es escala i s'adapta a les necessitats canviants de l'empresa.
http://www.ctscgirona.com