Casos d'èxit

Migració d'aplicacions a Azure

Coneix els casos d'èxit d'Azure en els nostres clients

Axa Assistance

AXA Assistance és una empresa líder en el sector de la multiassistència que porta operant en el mercat espanyol des de fa més de 50 anys a través d'una assegurança d'assistència en viatges amb xarxa mèdica pròpia a nivell internacional.

La companyia va apostar per Softeng per al desenvolupament d'una aplicació que els permetés gestionar i tramitar d'una manera eficaç les pòlisses dels seus assegurats. Així mateix, necessitava assegurar la disponibilitat d'aquesta pel que ha apostat per allotjar l'aplicació en Azure beneficiant de l'estalvi de costos, flexibilitat i seguretat implícita en la plataforma cloud de Microsoft, sense requerir d'inversió.

Llegir més ...

Cas d'èxit de Azure en Geyce

Geyce és una empresa nacional que centra la seva activitat en l'elaboració de programari estàndard per a gabinets professionals i empreses. L'empresa volia desplegar el seu aplicació web de gestió en el núvol i guanyar flexibilitat i eficiència en la seva infraestructura, per això va apostar per Softeng com a partner especialista en el núvol de Microsoft.

http://www.geyce.es/ Llegir més ...

Cas d'èxit de Azure en Edicions Urano

Ediciones Urano
La important editorial Edicions Urano, ha confiat en Microsoft Azure i Softeng Portal Builder. Les prestacions i flexibilitat de les dues plataformes faciliten la gestió del seu web de forma segura i amb una alta disponibilitat.
http://www.edicionesurano.com

En cas de éxtio d'Azure Petromiralles

Petromiralles
Desenvolupament del web corporatiu de Petromiralles, empresa líder en distribució de combustibles i carburants, mitjançant la nostra plataforma per a projectes web en el núvol Softeng Portal Builder que funciona en Microsoft Azure. La infraestructura flexible que proporciona Azure s'adapta perfectament a les necessitats canviants de l'empresa
http://www.petromiralles.es

Cas d'èxit de Azure Nexus Energia

Nexus Energía
Les prestacions de la plataforma Softeng Portal Builder, que funciona en Microsoft Azure, ofereixen a Nexus Energia, la possibilitat de treballar amb la millor tecnologia amb seguretat i escalabilitat per créixer, així com un ràpid retorn de la inversió.
http://www.nexusenergia.com