Casos d'èxit

Implantació Office 365

Coneix els casos d'èxit de l'Office 365 en els nostres clients

Cas d'èxit de l'Office 365 a Intress
Implantació Office 365
Nom del projecte Implantació Office 365
Resum

Intress és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis socials a tot el país, en l'actualitat coordina més de 130 centres. Els seus principals clients són la comunitat de Madrid, la Generalitat i el Govern Balear.

L'entitat va apostar per Softeng com a partner especialitzat en la suite de productivitat Office 365, per a la implantació del sistema de missatgeria en el núvol Exchange Online per seus més de 1300 usuaris.

Punts clau

Fins al moment l'entitat assumia costos molt elevats mensualment en concepte de llicències, manteniment i gestió. Ara amb Office 365 ha aconseguit una important reducció de costos, beneficiant simultàniament dels avantatges que ofereix la versió més actual de Microsoft Exchange. Així mateix, el sistema de missatgeria proporciona a la companyia el control i la flexibilitat que necessita simplificant l'administració i protegint les seves dades.

Tornar al llistat ...