Casos d'èxit

Implantació Office 365

Coneix els casos d'èxit de l'Office 365 en els nostres clients

Cas d'èxit de l'Office 365 a Federal Signal Vama
Implantació Office 365
Nom del projecte Cas d'èxit de l'Office 365 a Federal Signal Vama
Resum

Federal Signal Vama és una multinacional americana amb presència a Europa a través de les delegacions comercials ubicades a Espanya (Barcelona i Madrid), Itàlia i Polònia. La necessitat de millorar i modernitzar les comunicacions així com reduir costos, han portat a la companyia a triar la plataforma de comunicacions en el núvol Exchange Online ja Softeng com a partner especialitzat en la suite de productivitat de l'Office 365.

Punts clau

Amb l'Exchange Online la companyia ha aconseguit solucionar els problemes d'accés al correu i informació corporativa des de l'exterior de l'empresa, sobretot per a usuaris de més mobilitat com direcció i comercials i reduir els costos associats a la solució on premise actual eliminant la inversió en renovació d'infraestructura capaç d'absorbir el creixement requerit.

Tornar al llistat ...