15/9/2021 publicat per: Softeng

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform

La situació que hem viscut aquest passat any, ha provocat un impacte molt significatiu en moltes organitzacions, obligant moltes empreses a reimaginar la seva manera de treballar, no només pel que fa al teletreball, sinó com opera el seu negoci.

A hores d'ara, la Transformació Digital de les organitzacions ha deixat de ser una oportunitat, i ha passat a ser una necessitat per ser més productives. Les empreses han de disposar de les eines adequades per poder operar de manera flexible i àgil, modernitzant els seus processos de negoci a través de la digitalització. Tot i això, es presenten una sèrie de reptes a què les empreses s'enfronten a l'hora d'iniciar el camí de la digitalització:

  • Concentrar i ubicar la informació i els processos: És vital que la informació sigui compartida d'una manera àgil i unificada, per això és molt important que el coneixement es concentri en una sola ubicació i no escampada en bústies d'usuaris, fitxers en unitats de xarxa, discos durs i fins i tot al cap del responsable.
  • Reduir la feina repetitiva: Quan la informació i els processos no estan degudament organitzats s'acostuma a afegir feines repetitives que poden resultar frustrants i induir a errors.
  • Minimitzar els errors humans , que són la conseqüència més evident de processos mal definits.
  • Homogeneïtzar els procediments interns , de manera que cada persona faci servir sempre el mateix procés per treballar evitant tenir diversos processos diferents per a la mateixa finalitat.
  • Agilitzar el seguiment i control de les tasques : Utilitzant el mateix procés serem capaços de veure en quina situació ens trobem i tindrem un control de l'execució de les tasques.

La solució per abordar aquests reptes?

Per poder fer front a tots aquests reptes, Microsoft ofereix Power Platform, que és un conjunt d'eines especialitzades, orientades a analitzar dades, crear solucions i automatitzar els processos de les organitzacions. A més, és una plataforma de desenvolupament low-code, és a dir, que requereix pocs coneixements tècnics per poder implementar solucions molt potents que ajudin tothom a treballar de manera efectiva i segura.

Power Platform està formada per les solucions següents:

  • PowerApps , que permet crear aplicacions empresarials de forma ràpida i àgil.
  • Power Automate , que facilita la creació de fluxos de treball automatitzats per processar la informació de l'organització.
  • Power BI , que ajuda les organitzacions a recopilar la informació dels diferents sistemes de la informació i mostrar-los de manera agregada permetent visualitzar l'estat del negoci i així prendre decisions més aviat informades i, en conseqüència, més intel·ligents.
  • Power Virtual Agents , que permet crear assistents virtuals a través de xats per a la consulta i gestió de tasques repetitives.

Microsoft ofereix Power Platform dins de la seva plataforma al núvol per a la productivitat, Microsoft 365. Així mateix, està integrat amb Dynamics 365 i Azure.

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform

Aprofundim una mica més en cadascuna de les solucions:

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform


PowerApps: Crea i comparteix aplicacions ràpidament.


PowerApps permet crear aplicacions de negoci que es connecten fàcilment amb dades, usen expressions lògiques com Excel i funcionen a la majoria dels navegadors web i plataformes mòbils (Android, iOS i Windows).

Amb PowerApps les persones de negoci puguin crear les seves pròpies aplicacions de manera autònoma i segons les seves necessitats a través de formularis visuals senzills que permeten mostrar i introduir dades de diferents fonts d'informació, tant dins com fora de Microsoft 365.

A través de la consulta i la creació de dades de PowerApps, les organitzacions tenen una forma d'homogeneïtzar i estandarditzar la recopilació de la informació, de manera que tots els empleats puguin incorporar i consumir informació de l'empresa vàlida, actualitzada i accessible.

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform

 

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform


PowerAutomate: Simplifica les tasques repetitives i els processos.


Power Automate és un servei que permet crear fluxos de treball per automatitzar processos de negoci de diferents tipologies de forma ràpida i segura. La característica principal d'aquests fluxos és que estan basats en el model de “quan passa una cosa executa aquesta sèrie d'accions”, conegut en anglès com “if this then that”.

Aquest model permet crear fluxos que es desencadenen per motius múltiples, com per exemple quan s'insereix un nou registre des d'una aplicació de PowerApps , o algú carrega un document en una biblioteca del SharePoint Online , o alguna cosa passa en algun dels serveis accessibles des dels centenars de connectors de dades que ofereix l'eina. A continuació, el sistema permet fer accions de tota mena, des d'enviar correus electrònics de notificació, passant per iniciar processos d'aprovació, fins alterar les dades en altres orígens d'informació.

Crear aquests fluxos de treball és realment fàcil a través del dissenyador que permet compondre els processos arrossegant caixes i enllaçant-les de manera senzilla per proporcionar les dades necessàries a cada pas del procediment implementat. Els usuaris de negoci podran crear des dels fluxos més senzills fins a processos amb condicions complexes i múltiples ramificacions, tot sense programar ni una línia de codi.

Amb la implementació dels processos de negoci a través de Power Automate, les organitzacions poden processar la informació de manera ràpida, continuada, controlada i sobretot homogènia; de manera que els procediments de l'organització no depenguin exclusivament de la càrrega de treball i la motivació d'una o diverses persones.

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform

 

Power BI: Descobreix coneixement ocult a les teves dades.


Amb les dades introduïdes mitjançant PowerApps i processades amb Power Automate, les organitzacions necessiten visualitzar aquesta informació de manera agregada per entendre millor com està funcionant el negoci.

Amb Power BI podràs donar sentit a les teves dades i prendre decisions empresarials ràpides i apropiades proporcionant a totes les persones implicades coneixements basats en les dades per obtenir respostes immediates. La solució ens ajuda a incorporar informació de tots els nostres sistemes, unificar-la i visualitzar-la de forma interessant, rellevant i sobretot en temps real, cosa que ens ajuda a prendre millors decisions de manera àgil i més ràpida.

Podem connectar fàcilment les nostres bases de dades a Power BI per fer anàlisis comercials de forma ràpida i independent. L'aplicació es connecta a moltes bases de dades, tant localment com al núvol. En col·laboració amb altres aplicacions com, entre d'altres, Dynamics 365, Azure SQL Database, Salesforce, Excel i SharePoint, permet la creació de resums detallats que ajudaran a prendre moltes decisions crítiques a la teva empresa.

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform

 


Mejora tus procesos de negocio con Power Platform
Power Virtual Agents: respon amb rapidesa a les necessitats dels teus clients i empleats.


Power Virtual Agents permet crear fàcilment chatbots per conversar amb els clients o empleats sense necessitat de programació ni coneixements en Intel·ligència Artificial, ajudant les empreses a resoldre problemes de lentitud en cadenes humanes.

Els bots permeten interactuar amb els teus clients i empleats en qualsevol conversa i resoldre fàcilment els assumptes quotidians perquè el teu equip se centri en assumptes complexos.

Aquesta solució inclou, a més, la possibilitat d'estendre les seves capacitats a través de Power Automate, la qual cosa amplia les seves capacitats i permet crear agents conversacionals molt més potents.

Mejora tus procesos de negocio con Power Platform

Solucions transversals

Microsoft ens ofereix una sèrie de solucions que ajuden a ampliar les possibilitats de Power Platform:

Connectors de dades

Totes les solucions que componen Power Platform tenen una característica comú molt especial, els connectors de dades. Aquests connectors permeten, en el context de cada servei, accedir a la informació i funcionalitats d'altres eines al núvol (inclosos centenars de serveis que no són de Microsoft) permetent consultar, modificar i recopilar dades de fonts molt diverses i incorporar-les als processos de negoci de lorganització. Actualment hi ha més de 275 connectors per a Power Platfom, alguns exemples són: Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox o serveis de Google.

Dataverse

Microsoft Dataverse permet emmagatzemar i gestionar de manera segura les dades utilitzades per les solucions implementades amb Power Platform.

AI Builder

AI Builder és una solució que permet afegir fàcilment intel·ligència a fluxos de treball i Power Apps, així com predir resultats per ajudar a millorar el rendiment empresarial sense necessitat d'escriure codi.

Conclusió

Les organitzacions necessiten comptar amb solucions àgils i intel·ligents que els ajudin a abordar els nous desafiaments i continuar sent competitives. Per això, Power Platform és la solució empresarial ideal que permet impulsar la innovació al llarg de les organitzacions, donant a tothom la capacitat per analitzar dades, crear solucions, automatitzar processos i crear chatbots amb l'ajuda d'intel·ligència artificial.

 

Vols saber més sobre Power Platform i com et podem ajudar a digitalitzar els teus processos de negoci?

El proper dijous 30 de setembre realitzarem un esdeveniment digital on podràs conèixer les possibilitats i eines disponibles per iniciar o enriquir una plataforma d'anàlisi de dades que pugui dotar la teva empresa d'un sistema àgil de presa de decisions amb Power Platform i les darreres novetats de Microsoft. No t'ho perdis!

Sí, vull saber-ne més

 

<< tornar a l'bloc
FacebookTwitterLinkedInWhatsapp
Cognoms *
Càrrec *
Nº empleats *
Enviant...

Vols rebre els articles al teu correu?


Suscripciones al Blog Rss del Bloc