25/1/2010
La Generalitat de Catalunya confia en SOFTENG i en Softeng Portal Builder per al desenvolupament del portal de formació de l'IES
El"Institut d'Estudis de la Salut" de la Generalitat de Catalunyaha apostat per SOFTENG i la seva plataforma empresarial per desenvolupament de projectes webSofteng Portal Builder, Per dur a terme el projecte d'agilització del procés formatiu que tenen els llicenciats i diplomats sanitaris que opten per una especialitat reconeguda.

El "Institut d'Estudis de la Salut "va valorar positivament els beneficis que ofereixSofteng Portal Builder, No només per construir portals web sinó en aquest cas i molt especialment, per a desenvolupar aplicacions web a mida, complexes, robustes, escalables i amb processos de workflow integrats. Totes aquestes prestacions facilitaran la inclusió de fluxos de treball per millorar els processos directament relacionats amb el sistema de formació sanitària especialitzada.

El portal està concebut per dur a terme l'acreditació i gestió de l'oferta de places de formació, així com la dels tutors que guiaran als residents durant el seu procés d'aprenentatge. El procés d'acreditació s'inicia amb el compliment d'una sèrie de requisits i la sol licitud de noves places per part dels centres, requeriments que seran avaluats per organismes que com l'Institut d'Estudis de la Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Sanitat i Polítiques Socials (MSC), han de decidir sobre la seva aprovació perquè finalment passin a ser places oferibles.

tornar ...
 
FacebookTwitterLinkedInWhatsapp

     
Copyright © 2021 SOFTENG :: Política de protecció de dades :: Avís legal